Ančnikovo gradišče

Ančnikovo gradišče

V Jurišni vasi je bila večja keltska naselbina, kjer so še danes opazni znaki štirih gradišč, med katerimi je najbolj raziskano Ančnikovo gradišče. Gre za poznoantično in zgodnjesrednjeveško naselbino, ležečo na 650m nadmorske višine, tik nad sotesko potoka Bistrica. Najbolj varovan del gradišča je bil ob prepadnih stenah bistriškega ''grabna'', ostali del utrdbe pa je bil obdan z obzidjem.Med odkopavanjem je bilo zaslediti veliko odlomkov lončenine in keramike, kovaških izdelkov in železnih srpov, kar kaže na tipičnokeltsko naselbino, kjer so se ukvarjali s kovinsko obrtjo in pridobivanjem železa.